اصل ژنراتوری

اصل ژنراتوری

وقتی که یک قطعه سیم در یک میدان مغناطیسی حرکت می‌کند، ولتاژ و جریان در سیم القا می‌شود. برعکس آن نیز صادق است و در صورت ثابت بودن سیم و حرکت میدان، همان اثر حاصل می‌شود. جهت جریان با توجه به جهت میدان و جهت حرکت تعیین می‌شود.

دامنه ولتاژ با توجه به سرعت سیم در قطع خطوط نیرو تعیین می‌شود؛ پس افزایش چگالی میدان یا افزایش سرعت سیم باعث افزایش ولتاژ خواهد شد.

اصل ژنراتوری

از این اصل در ژنراتور الکتریکی استفاده می‌شود. جایی که یک سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی چرخانده می‌شود تا برق تولید کند.

همچنین در میکروفون سیم پیچ متحرک، جایی که صدا باعث لرزش یک سیم پیچ در یک میدان مغناطیسی می‌شود و ولتاژهایی تولید می‌کند که نشان دهنده امواج صوتی هستند، نیز از این اصل استفاده می‌شود.

اصل موتور الکتریکی نیز مرتبط است. چرا که موتور الکتریکی به عبور جریان از طریق سیم در میدان مغناطیسی برای ایجاد حرکت وابسته است.

 

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .