ثابت‌های ممیز شناور در آردوینو

ثابت‌های ممیز شناور در آردوینو

ثابت‌های ممیز شناور در آردوینو همانند ثابت‌های عدد صحیح برای خواناتر کردن کد استفاده می‌شوند. ثابت‌های ممیز شناور در زمان کامپایل با مقداری که عبارت معین می‌کند، تعویض می‌شوند.

در زبان C اعداد ثابت اعشاری را می‌توان به دو صورت نمایش داد: 1.با استفاده از نقطه 2. با نماد علمی (نمایی) مثال:

 

n = .005;

ثابت‌های ممیز شناور همچنین می‌توانند با نشانه‌گذاری‌های علمیِ متنوعی، بیان شوند. E و e هر دو به‌عنوان شاخص توان‌های معتبر، مقبول هستند. در حالت نماد علمی (1)، عدد از یک مانتیس و نما تشکیل شده است. مانتیس باید حداقل یک رقم باشد (مثبت یا منفی). بعد از مانتیس حرف e و سپس نما قرار می‌گیرد. نما باید یک عدد صحیح مثبت یا منفی و بدون نقطه اعشار باشد. مثل: 3.2e+2 0.078e-3

 

هم‌چنین تعیین می‌شوند به: تعیین می‌شوند به: ثابت‌های
ممیز شناور:

10.0 10
2.34E5 2.34 * 10^5 234000
67e-12 67.0 * 10^-12 .000000000067

1) بخش “نماد علمی” از کتاب برنامه‌نویسی کامپیوتر به زبان C و ++C، نویسنده محمد عادلی نیا، انتشارات مدرسان شریف، چاپ پاییز 90 گرفته شده است.

ثابت‌های عدد صحیح در آردوینو

ثابت‌ها در آردوینو

ممیز شناور در ویکی‌پدیا

 

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .