دستور break در آردوینو

دستور break در آردوینو

دستور break در آردوینو با عبور (نادیده گرفتن) شرط، برای خروج از حلقه‌های for، do و while استفاده می‌شود. از این دستور هم‌چنین برای خروج از کیس‌های ساختار Switch نیز استفاده می‌شود. مثال:

 

for (x = 0; x < 255; x ++)
{
analogWrite(PWMpin, x);
sens = analogRead(sensorPin);
if (sens > threshold){ // bail out on sensor detect
x = 0;
break;
}
delay(50);
}

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .