دستور Return در آردوینو

دستور Return در آردوینو

دستور Return در آردوینو تابع را خاتمه می‌دهد و اگر نیاز باشد، مقداری را به تابع فراخواننده بر می‌گرداند.

سینتکس (نحو):

 

return;

return value;// مقداری که در جلویش نوشته شده را برمی‌گرداند.

پارامترها: value: هر نوع ثابت یا متغیر

مثال: تابعی برای مقایسه مقدار ورودی سنسور با یک آستانه(حد):

 

int checkSensor(){
if (analogRead(0) > 400) {
return 1;
else{
return 0;
}
}

دستور Return هم‌چنین برای تست کردن قسمتی از کد مفید است. در این صورت مجبور نیستید که کدِ طولانیِ احتمالا باگ دار را کامنت کنید.

 

void loop(){

// brilliant code idea to test here

return;

// the rest of a dysfunctional sketch here
// this code will never be executed
// این قسمت از کد هیچ وقت اجرا نخوهد شد.
}

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .