عملگرهای ترکیبی در آردوینو

عملگرهای ترکیبی در آردوینو

عملگرهای ترکیبی در آردوینو شامل  =+ ، =- ، =* ، =/ و =٪ هستند. این عملگرها از ترکیب عملگر انتساب با عملگرهای ریاضی ساخته شده‌اند. از عملگرهای ترکیبی برای انجام دادن عملیات‌های ریاضی روی یک متغیر و  ثابت یا متغیری دیگر استفاده می‌شود. عملگرهای ترکیبی در واقع نسخه‌ی کوتاه شده‌ی عبارات زیر هستند:

سینتکس (نحو):

 

x += y; // equivalent to the expression x = x + y;
x -= y; // equivalent to the expression x = x - y;
x *= y; // equivalent to the expression x = x * y;
x /= y; // equivalent to the expression x = x / y;
x %= y; // equivalent to the expression x = x % y;
// هر عبارت دارای عملگر ترکیبی، معادل عبارت مقابل خود است.
// و همان‌طور که مشاده می‌شود، استفاده از این عملگرها کوتاه و راحت تر از
// عبارت معادلِ رو‌به روی ان‌هاست.

پارامترها: X: هر نوع متغیر Y: هر نوع متغیر یا ثابت

مثال:

 

x = 2;
x += 4;
// متغیر ایکس در حال حاضر مقدار شش را در خود دارد.
x -= 3;
// متغیر ایکس در حال حاضر مقدار سه را در خود دارد.
x *= 10;
// متغیر ایکس در حال حاضر مقدار سی را در خود دارد.
x /= 2;
// متغیر ایکس در حال حاضر مقدار پانزده را در خود دارد.
x %= 5;
// متغیر ایکس در حال حاضر مقدار صفر را در خود دارد.

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .