عملگر یا بیتی ترکیبی در آردوینو

عملگر یا بیتی ترکیبی در آردوینو

عملگر یا بیتی ترکیبی در آردوینو =| است و معمولا به همراه یک متغیر و یک ثابت برای ست کردن (1 کردن) بیت‌هایی خاص در یک متغیر استفاده می‌شود.

سینتکس (نحو):

 

x |= y;
// معادل عبارت:
x = x | y;

پارامترها: X: متغیری از نوع char , int و یا long Y: ثابتی از نوع int یا متغیری از نوع char , int و یا long

مثال: ابتدا مروری بر عملگر یا بیتی (|) می‌کنیم:

 

0 0 1 1 operand1
0 1 0 1 operand2
----------
0 1 1 1 (operand1 | operand2) - returned result
//نتیجه‌ی عملگر یای بیتی

بیت‌هایی که با عملگر “یای بیتی”، با 0 OR شده‌اند تغییری نکرده‌اند؛ پس اگر myByte یک متغیر از نوع byte باشد:

 

myByte | B00000000 = myByte;

بیت‌هایی که با عملگر “یای بیتی”، با 1 OR شده‌اند، به 1 تبدیل و درواقع ست شده‌اند؛ پس:

 

myByte | B11111111 = B11111111;

در نتیجه برای ست کردن بیت‌‌های 0 و 1 یک متغیر درحالی‌که بقیه بیت‌ها تغییری نکنند، از عملگر و بیتی ترکیبی (=|) با ثابت B00000011 استفاده کنید:

 

1 0 1 0 1 0 1 0 متغیر
0 0 0 0 0 0 1 1 ماسک
----------------------
1 0 1 0 1 0 1 1

این بیت‌ها عوض نشده‌اند.
این دو بیت ست (1) شده‌اند.

همان مثال بالا، اما جای بیت‌های متغیر، نماد X را قرار داده‌ایم:

 

x x x x x x x x متغیر
0 0 0 0 0 0 1 1 ماسک
----------------------
x x x x x x 1 1

این دو بیت ست (1) شده‌اند.
بقیه متغیر تغییر نکرده‌است.

پس اگر:

 

myByte = B10101010;

myByte |= B00000011 == B10101011;

 

عملگر و بیتی ترکیبی (=&)

عملگر “و” بیتی (&)

عملگر “یا” بیتی (|)

منیع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .