()byte در آردوینو

()byte در آردوینو یکی از توابع cast است که یک مقدار را به نوع‌داده‌ی byte تبدیل می‌کند.

سینتکس (نحو):

(byte(x

پارامتر:

x: مقداری از هر نوع‌داده

خروجی:

مقداری از نوع‌داده‌ی byte

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .