پردازش تصویر در پایتون

آموزش پردازش تصویر در پایتون – قسمت شانزدهم

قسمت شانزدهم (قسمت آخر) : تشخیص چهره در قسمت پانزدهم از مجموعه آموزشی پردازش تصویر در پایتون، در رابطه با حذف پس زمینه صحبت کردیم و توانستیم برنامه‌ای بنویسیم که تصویر متحرک و در حال حرکت را نگه دارد و پس ...
0

آموزش پردازش تصویر در پایتون – قسمت پانزدهم

قسمت پانزدهم : حذف پس زمینه در قسمت چهاردهم از مجموعه آموزشی پردازش تصویر در پایتون، در رابطه با تشخیص الگوهای مشابه صحبت کردیم و توانستیم دو الگوی مشابه را در دو تصویر مشابه تشخیص بدهیم. در این قسمت قصد داریم ...
0

آموزش پردازش تصویر در پایتون – قسمت چهاردهم

قسمت چهاردهم : تشخیص الگوهای مشابه در قسمت سیزدهم از مجموعه آموزشی پردازش تصویر در پایتون، در رابطه با تشخیص گوشه‌ها صحبت کردیم و توانستیم گوشه‌های یک تصویر را مشخص کنیم و همچنین با استفاده از پارامترهایی می‌توانستیم قدرت این تشخیص ...
0

آموزش پردازش تصویر در پایتون – قسمت سیزدهم

قسمت سیزدهم : تشخیص گوشه‌ها در قسمت دوازدهم از مجموعه آموزشی پردازش تصویر در پایتون، در رابطه با الگویابی صحبت کردیم و توانستیم با استفاده از متدهایی که اعمال کردیم تعداد سکه‌هایی که در بازی سوپرماریو وجود داشت را تشخیص بدهیم. ...
0

آموزش پردازش تصویر در پایتون – قسمت دوازدهم

قسمت دوازدهم : الگویابی در قسمت یازدهم از مجموعه آموزشی پردازش تصویر در پایتون، در رابطه با تشخیص لبه‌ها صحبت کردیم و عملیات لبه‌یابی را با الگوریتم‌ها و متدهای مختلفی بر روی ویدئویی که از وبکم ضبط کردیم تست کردیم و در نهایت به ...
0

آموزش پردازش تصویر در پایتون – قسمت یازدهم

قسمت یازدهم : تشخیص لبه‌ها در قسمت دهم از مجموعه آموزشی پردازش تصویر در پایتون، در رابطه با فیلتر رنگ در ویدئو صحبت کردیم و با متدهایی توانستیم رنگ مورد نظر را در ویدئو پیدا کنیم و آن رنگ خاص را ...
0