()digitalWrite در آردوینو

()digitalWrite در آردوینو

()digitalWrite در آردوینو روی یک پین دیجیتال یک مقدار HIGH یا LOW می‌نویسد. اگر پین با ()pinMode به‌عنوان OUTPUT پیکربندی شده باشد، ولتاژ آن به مقدار متناظر 5V (یا 3.3V روی برد‌های 3.3V) برای HIGH و 0V (زمین) برای LOW تنظیم خواهد شد. اگر پین به‌عنوان OUTPUT پیکربندی شده باشد، ()digitalWrite پول آپ درونی روی پین ورودی را فعال (HIGH) یا غیرفعال (LOW) خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود که برای فعال کردن مقاومت (رزیستور) پول آپ درونی، ()pinMode را به INPUT_PULLUP تنظیم (ست) کنید. برای اطلاعات بیشتر  digital pins tutorial را ببینید. نکته: اگر ()pinMode را به‌عنوان INPUT تنظیم نکنید و یک LED را به یک پین وصل کنید، هنگام فراخوانی (digitalWrite(HIGH، ممکن است LED کم‌نور به نظر برسد. بدون تنظیم ()pinMode به‌طور صریح، ()digitalWrite مقاومت (رزیستور) پول آپ درونی را فعال خواهد کرد که مثل یک مقاومت محدود‌کننده‌ی جریانِ بزرگ عمل می‌کند.

سینتکس (نحو)

(digitalWrite(pin, value

پارامتر‌ها

pin: عدد پین. mode: ثابت‌ HIGH یا LOW

خروجی

(ندارد) هیچ

مثال

 

int ledPin = 13;
// ال ای دی به پین شماره‌ی سیزده متصل شده

void setup()
{
pinMode(ledPin, OUTPUT);
// پین دیجیتال را به‌عنوان خروجی تنظیم (ست) می‌کند
}

void loop()
{
digitalWrite(ledPin, HIGH);
// ال ای دی را روشن می‌کند
delay(1000);
// یک ثانیه صبر می‌کند
digitalWrite(ledPin, LOW);
// ال ای دی را خاموش می‌کند
delay(1000);
// یک ثانیه صبر می‌کند
}

پین 13 را به HIGH تنظیم (ست) می‌کند، یک تاخیر یک ثانیه‌ای ایجاد می‌کند و پین را به حالت LOW برمی‌گرداند.

نکته:

پین‌های ورودی آنالوگ مثل A0 ، A1 و… ، می‌توانند به‌عنوان پین‌های دیجیتال نیز استفاده شوند.

()pinMode در آردوینو

()digitalRead در آردوینو

توضیحات پین‌های روی برد آردوینو

 

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .