int در آردوینو

int در آردوینو یک نوع‌داده است که اعداد صحیح را در خود ذخیره می‌کند. integerها (اعداد صحیح) نوع‌داده‌ی اولیه برای ذخیره‌ی اعداد هستند. در آردوینو Uno (و بقیه‌ی بردهای مبتنی بر ATMega)، یک int مقداری 16 بیتی (2 بایتی) را ذخیره می‌کند. در این حالت، محدوده‌ی نوع‌داده‌ی int، از 32,768- تا 32,767 است.(کمترین مقدار 15^2- و بیشترین مقدار 1-(15^2) ) در آردوینو Due و بردهای مبتنی بر SAMD (مثل MKR1000 و Zero) یک int مقداری 32 بیتی (4 بایتی) را ذخیره می‌کند. در این حالت، محدوده‌ی نوع‌داده‌ی int، از 2,147,483,648- تا 2,147,483,647 است.(کمترین مقدار 31^2- و بیشترین مقدار 1-(31^2) ) int، اعداد منفی را با تکنیکی به نام مکمل 2 ذخیره می‌کند. بالاترین (سمت چپ‌ترین) بیت که به آن بیت علامت (sign bit) نیز گویند، مشخص‌کننده‌ی عدد منفی است. در روش مکمل دو برای اعداد منفی، به‌جز بیت علامت، بقیه‌ی بیت‌ها معکوس می‌شوند (0 به 1 و 1 به 0 تبدیل می‌شود) و عدد حاصل، با 1 جمع می‌شود. آردوینو کار رسیدگی به اعداد منفی را برای شما انجام می‌دهد تا عملگرهای ریاضی به شیوه‌ای که انتظار می‌رود کار کنند. با این وجود ممکن است عوارضی در کار عملگر شیفت به راست رخ دهد.

مثال:

 

int ledPin = 13;

سینتکس(نحو):

 

int var = val;
int مقدار = متغیر;

 

  • var: نام متغیرِ از نوع int.
  • val: مقداری که به متغیر نسبت می‌دهید.

byte در آردوینو

ثابت‌های عدد صحیح در آردوینو

 

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .