()long در آردوینو

()long در آردوینو یکی از توابع cast است که یک مقدار را به نوع‌داده‌ی long تبدیل می‌کند.

سینتکس (نحو):

(long(x

پارامتر:

x: مقداری از هر نوع‌داده

خروجی:

مقداری از نوع‌داده‌ی long

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .