()noTone در آردوینو

()noTone در آردوینو تولید موج مربعی‌ای که توسط تابع ()tone شروع شده را متوقف خواهد کرد و اگر موجی در حال تولید نباشد، این تابع هیچ تأثیری نخواهد داشت.

نکته

اگر که می‌خواهید روی چندین پین، گام‌های متفاوتی را اجرا کنید باید قبل از اجرای ()tone روی پین بعد، ()noTone را روی یک پین صدا کنید.

سینتکس (نحو)

(noTone(pin

پارامتر

pin: پینی که روی آن، تولید tone متوقف شود.

خروجی

هیچ (ندارد)

()tone در آردوینو

 

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .