اجرای چاه ارت

  • اتصال زمین و اجرای چاه ارت

    ناموجود
    زمین از موادی تشکیل شده که غالباً هادی الکتریسیته است به خصوص در حالتی که مرطوب باشد بنابراین اگر شخصی که روی زمین قرار دارد با جسمی که نسبت به زمین دارای پتانسیل است تماس پیدا کند به علت برقرار شدن جریان، دچار برق گرفتگی می شود. با توجه به…
نمایش در هر صفحه :