ارتباط کامپیوتر و DVR

  • ارتباط کامپیوتر و DVR

    ناموجود
    اتصال سیستم مداربسته آنالوگ به کامپیوتراز طریق اتصال دستگاه DVR به کامپیوتر صورت می گیرد. در گذشته با استفاده از کارت های DVR این اتصال انجام می گرفت که امروز این کارت ها منسوخ شده اند. در شرایط مختلفی ممکن است نیاز داشته باشید DVR را به کامپیوتر یا لپ…
نمایش در هر صفحه :