switch case در آردوینو

switch case در آردوینو همانند ساختار if، جریان برنامه را کنترل می‌کند. ساختار سوییچ این کار را با امکان مشخص کردن کدهای متفاوتی که باید در شرایط مختلف اجرا شوند، انجام می‌دهد.  به‌طور خاص، ساختار سوییچ، مقدار متغیر را با مقداری که در قسمت کیس مشخص شده، مقایسه می‌کند. وقتی‌که مقدار بررسی‌شده یک کیس با مقدار متغیر برابر شد؛ کد آن کیس اجرا می‌شود. کلمه break نیز در این ساختار وجود دارد که معمولاً در انتهای هر کیس استفاده می‌شود. بدون بریک، سوییچ تا زمانی که به بریکی دیگر یا به انتهای ساختار برسد، کدهای کیس‌های دیگر را نیز اجرا می‌کند. درواقع بریک برای خاتمه دادن به کیس استفاده می‌شود و هرگاه به این کلمه برسیم، برنامه از خط بعد از بلاک سوییچ اجراا خواهد شد. حالت اختیاری default نیز وجود دارد که اگر هیچ‌کدام از کیس‌ها با متغیر برابر نشدند، کدهای این قسمت در صورت وجود داشتن، اجرا می‌شوند. مثال:

 

switch (var) {
case 1:
//do something when var equals 1
break;
case 2:
//do something when var equals 2
break;
default:
// if nothing else matches, do the default
// default is optional
break;
}

از سوییچ می‌توان به‌جای ساختار if…else نیز استفاده کرد. اما ساختار سوییچ فقط حالت تساوی را بررسی می‌کند. همچنین برای استفاده از سوییچ به‌جای if..else ، باید توجه داشت که متغیر مورد بررسی در if…else باید یکسان باشد.   نکته: اگر بخواهیم درون یک کیس متغیر اعلان کنیم، باید از براکت استفاده کنیم. مانند مثال زیر:

 

switch (var) {
case 1:
{
//do something when var equals 1
int a = 0;
.......
.......
}
break;
default:
// if nothing else matches, do the default
// default is optional
break;
}

 

سینتکس (نحو):

 

switch (var) {
case label:
// statements
break;
case label:
// statements
break;
default:
// statements
break;
}

پارامتر‌ها: Var: متغیری که مقدار آن با کیس‌های مختلف بررسی می‌شود. Label: مقداری برای مقایسه با متغیر.

منبع

درباره نویسنده

نویسنده و طراح الکترونیکا هستم . سوالی داشتید در کامنت ها یا پیج های اینستاگرام و تلگرام سایت بپرسید .